ตะกร้อชมรม

โครงการจัดตั้งชมรมสังกัดสโมสรฯ ดำเนินการมาเป็นเวลาทั้งสิ้น 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) โดยเป็นโครงการที่ต้องการขยายฐานความนิยม ในการเล่นตะกร้อและรวมกลุ่มคนรัก กีฬาตะกร้อใน จ.ราชบุรี และ พื้นที่ใกล้เคียง เข้าไว้ด้วยกันเพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สโมสรจัดให้ และร่วมกันสร้างวงการตะกร้อที่ยั่งยืนและพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยสโมสรฯ จะให้การสนับสนุนชมรมที่ขึ้นทะเบียน

 

 

Visitors: 22,151