ตราสัญลักษณ์

LOGO สโมสรตะกร้อราชบุรี (เปลี่ยนแปลงไปตามปี เพื่อให้เหมาะสม) โดยในปี 2560 ได้ทำการปรับเปลี่ยนใหม่

ภาพลักษณ์ที่ดูโดดเด่น ทันสมัย และใช้สีเขียวดำในโลโก้ ปรับมังกรให้มีความดุดันทันสมัยมากขึ้น

 

 

Visitors: 20,871